Couverture
© Pika
To Your Eternity, Tome 9
Série : To Your Eternity
Scénario : Oima, Yoshitoki
Dessin : Oima, Yoshitoki
Couleurs :
Editeur : Pika
Parution : 20/03/2019