Couverture
© Kurokawa
Shirley, Tome 1
Série : Shirley
Scénario : Mori, Kaoru
Dessin : Mori, Kaoru
Couleurs :
Editeur : Kurokawa
Parution : 14/06/2007