Fiche Auteur Mizuki, Takehito


Pseudo : Mizuki, Takehito
Nom : Mizuki , Takehito
Activité :
Albums dans la base: 5
Voir plus...Voir moins...


Albums en tant que...
T1 - Otomari honey, Volume 1

Otomari honey (V.O. japonais)
Mangas - Ecchi

Edition Akita Shoten - Champion RED


T2 - Otomari honey, Volume 2

Otomari honey (V.O. japonais)
Mangas - Ecchi

Edition Akita Shoten - Champion RED


T3 - Otomari honey, Volume 3

Otomari honey (V.O. japonais)
Mangas - Ecchi

Edition Akita Shoten - Champion RED


T4 - Otomari honey, Volume 4

Otomari honey (V.O. japonais)
Mangas - Ecchi

Edition Akita Shoten - Champion RED


T5 - Otomari honey, Volume 5

Otomari honey (V.O. japonais)
Mangas - Ecchi

Edition Akita Shoten - Champion RED