Fiche Auteur Tobita, Nikiichi


Pseudo : Tobita, Nikiichi
Nom : Tobita , Nikiichi
Activité :
Albums dans la base: 6
Voir plus...Voir moins...


Albums en tant que...T1 - Shinobi Gataki, Tome 1

Shinobi Gataki
Mangas - Seinen

Edition Kurokawa - Seinen


T2 - Shinobi Gataki, Tome 2

Shinobi Gataki
Mangas - Seinen

Edition Kurokawa - Seinen


T3 - Shinobi Gataki, Tome 3

Shinobi Gataki
Mangas - Seinen

Edition Kurokawa - Seinen